Q玮

我行于世间,卷一身红尘,转身蹁跹而去~

这么漂亮不拍下来,都对不起我自己

玲珑骰子安红豆,入骨相思   何必知
                                                          ——此生唯余一人忆